Όρους Χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση του ιστότοπου https://www.goombara.com/ και όλου του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται στον ή μέσω του ιστότοπου (από κοινού, τον Ιστότοπο). Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Goombara («Goombara»). Ο ιστότοπος προσφέρεται με την επιφύλαξη της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων λειτουργίας, πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου της Goombara) και διαδικασιών που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον ιστότοπο από Goombara (συλλογικά, η «Συμφωνία»).

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θεωρούνται προσφορά από την Goombara, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους όρους. Η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 13 ετών.

 1. Ο λογαριασμός και ο ιστότοπός σας https://www.goombara.com/. Εάν δημιουργήσετε ένα ιστολόγιο/ιστότοπο στον ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του ιστολογίου σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με το ιστολόγιο. Δεν πρέπει να περιγράφετε ή να εκχωρείτε λέξεις-κλειδιά στο ιστολόγιό σας με παραπλανητικό ή παράνομο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που αποσκοπεί στην εμπορία του ονόματος ή της φήμης άλλων, και η Goombara μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξη-κλειδί που θεωρεί ακατάλληλη ή παράνομη, ή διαφορετικά είναι πιθανό να προκαλέσει ευθύνη Goombara. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Goombara για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του ιστολογίου σας, του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Η Goombara δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις Εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.
 2. Ευθύνη των συνεργατών. Εάν διαχειρίζεστε ένα ιστολόγιο, σχολιάστε ένα ιστολόγιο, δημοσιεύετε υλικό στον Ιστότοπο, δημοσιεύετε συνδέσμους στον Ιστότοπο ή διαθέτετε με άλλο τρόπο (ή επιτρέπετε σε τρίτους να διαθέσει) υλικό μέσω του Ιστότοπου (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, "Περιεχόμενο" ), Είστε απόλυτα υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από αυτό το Περιεχόμενο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω Περιεχόμενο αποτελεί κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή. Καθιστώντας το Περιεχόμενο διαθέσιμο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
  • Η λήψη, η αντιγραφή και η χρήση του περιεχομένου δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικού απορρήτου τρίτου μέρους.
  • Εάν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείτε, έχετε (i) λάβει άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε λογισμικού ή (ii) εξασφάλισε από τον εργοδότη σας παραίτηση Όλα τα δικαιώματα μέσα ή στο Περιεχόμενο.
  • Έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες τρίτων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα για να περάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες τους απαιτούμενους όρους.
  • Το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλα προγράμματα, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.
  • Το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο, δεν παράγεται μηχανικά ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών αναζήτησης τοποθεσιών τρίτων ή σε περαιτέρω παράνομες πράξεις Όπως ψαρέματος) ή παραπλανούν τους παραλήπτες ως προς την πηγή του υλικού (όπως spoofing)?
  • Το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινεί βία σε άτομα ή οντότητες και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
  • Το ιστολόγιό σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως οι σύνδεσμοι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε ομάδες συζήτησης, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ιστολόγια και ιστότοποι και παρόμοιες μη ζητηθείσες διαφημιστικές μέθοδοι.
  • το ιστολόγιό σας δεν ονομάζεται με τρόπο που παραπλανά τους αναγνώστες σας να πιστεύουν ότι είστε άλλο άτομο ή εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του ιστολογίου σας δεν είναι το όνομα ενός ατόμου διαφορετικού από εσάς ή μιας εταιρείας διαφορετικής από τη δική σας. και
  • Στην περίπτωση του Περιεχομένου που περιλαμβάνει κώδικα υπολογιστή, έχετε κατηγοριοποιήσει με ακρίβεια ή/και περιγράψει τον τύπο, τη φύση, τις χρήσεις και τα αποτελέσματα των υλικών, είτε σας ζητηθεί από την Goombara είτε με άλλο τρόπο.

  Υποβάλλοντας Περιεχόμενο στο Goombara για συμπερίληψη στον Ιστότοπό σας, παραχωρείτε στην Goombara μια παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα και μη αποκλειστική άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής και δημοσίευσης του Περιεχομένου αποκλειστικά με σκοπό την προβολή, διανομή και προώθηση του ιστολογίου σας . Εάν διαγράψετε Περιεχόμενο, η Goombara θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να το αφαιρέσει από τον Ιστότοπο, αλλά αναγνωρίζετε ότι η προσωρινή αποθήκευση ή οι αναφορές στο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα.

  Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, η Goombara έχει το δικαίωμα (αν και όχι την υποχρέωση) να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη της Goombara, παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική της Goombara ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές, κατά την αποκλειστική κρίση της Goombara ή απαράδεκτο, ή (ii) να τερματίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική κρίση της Goombara. Η Goombara δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί προηγουμένως.

 3. Πληρωμή και Ανανέωση.
  • Γενικοί Όροι.
   Επιλέγοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, συμφωνείτε να καταβάλλετε στην Goombara τις εφάπαξ ή/και μηνιαία ή ετήσια συνδρομή που υποδεικνύονται (επιπλέον όροι πληρωμής ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε άλλες επικοινωνίες). Οι πληρωμές συνδρομής θα χρεώνονται σε βάση προπληρωμής την ημέρα που θα εγγραφείτε για μια Αναβάθμιση και θα καλύπτουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας για μια μηνιαία ή ετήσια περίοδο συνδρομής, όπως υποδεικνύεται. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται.
  • Αυτόματη ανανέωση. 
   Εάν δεν ειδοποιήσετε την Goombara πριν από το τέλος της ισχύουσας περιόδου συνδρομής ότι θέλετε να ακυρώσετε μια συνδρομή, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα και μας εξουσιοδοτείτε να εισπράττουμε την τότε ισχύουσα ετήσια ή μηνιαία συνδρομή για μια τέτοια συνδρομή (καθώς και τυχόν φόρους) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλο μηχανισμό πληρωμής που έχουμε καταγράψει για εσάς. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας το αίτημά σας στην Goombara εγγράφως.
 4. Υπηρεσίες.
  • Αμοιβές; Πληρωμή. Με την εγγραφή σας για λογαριασμό Υπηρεσιών, συμφωνείτε να καταβάλλετε στην Goombara τις ισχύουσες χρεώσεις εγκατάστασης και τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Οι ισχύουσες χρεώσεις θα τιμολογούνται από την ημέρα δημιουργίας των υπηρεσιών σας και πριν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Η Goombara διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους πληρωμής και τις χρεώσεις τριάντα (30) ημέρες πριν από γραπτή ειδοποίηση προς εσάς. Οι υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν από εσάς ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την Goombara τριάντα (30) ημερών.
  • Υποστήριξη. Εάν η υπηρεσία σας περιλαμβάνει πρόσβαση στην υποστήριξη email προτεραιότητας. «Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» σημαίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για τεχνική υποστήριξη μέσω email ανά πάσα στιγμή (με εύλογες προσπάθειες από την Goombara να απαντήσει εντός μιας εργάσιμης ημέρας) σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών VIP. "Προτεραιότητα" σημαίνει ότι η υποστήριξη έχει προτεραιότητα έναντι της υποστήριξης για τους χρήστες των τυπικών ή δωρεάν υπηρεσιών https://www.goombara.com/. Όλη η υποστήριξη θα παρέχεται σύμφωνα με τις τυπικές πρακτικές, διαδικασίες και πολιτικές υπηρεσιών Goombara.
 5. Ευθύνη των επισκεπτών ιστοτόπου. Η Goombara δεν έχει ελέγξει και δεν μπορεί να ελέγξει όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστή, που έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και επομένως δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού. Με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, η Goombara δεν δηλώνει ούτε υπονοεί ότι υποστηρίζει το υλικό που δημοσιεύεται εκεί ή ότι πιστεύει ότι το υλικό αυτό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων του υπολογιστή σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, απρεπές ή άλλως απαράδεκτο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη και άλλα λάθη. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή η λήψη, η αντιγραφή ή η χρήση του οποίου υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δηλωμένους ή μη. Η Goombara αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από τη χρήση από επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους επισκέπτες περιεχομένου που δημοσιεύεται εκεί.
 6. Περιεχόμενο Δημοσιεύθηκε σε άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε ελέγξει και δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστή, που διατίθεται μέσω των τοποθεσιών και των ιστοσελίδων στους οποίους συνδέεται η https://www.goombara.com/, καθώς και αυτός ο σύνδεσμος προς τη διεύθυνση https://www.goombara .com/. Η Goombara δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στην Goombara και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Με τη σύνδεση με ιστότοπο ή ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην Goombara, η Goombara δεν αντιπροσωπεύει ούτε υπονοεί ότι υποστηρίζει έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων του υπολογιστή σας από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η Goombara αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από τη χρήση ιστοτόπων και ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην Goombara.
 7. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πολιτική DMCA. Καθώς η Goombara ζητά από άλλους να σεβαστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται με το https://www.goombara.com/ παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε την Goombara σύμφωνα με την Πολιτική της Goombara για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή («DMCA»). Η Goombara θα ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπως απαιτείται ή ενδείκνυται, αφαιρώντας το παραβατικό υλικό ή απενεργοποιώντας όλους τους συνδέσμους προς το υλικό παραβίασης. Η Goombara θα τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση ενός επισκέπτη στον Ιστότοπο, εάν, υπό κατάλληλες συνθήκες, κριθεί ότι ο επισκέπτης παραβιάζει επανειλημμένα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Goombara ή άλλων. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, η Goombara δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παρέχει επιστροφή χρημάτων για τυχόν ποσά που είχαν καταβληθεί προηγουμένως στην Goombara.
 8. Πνευματική ιδιοκτησία. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από την Goombara σε εσάς καμία Goombara ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην Gommbara. Goombara, https://www.goombara.com/, το λογότυπο https://www.goombara.com/ και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το https://www.goombara.com /, ή η Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Goombara ή των δικαιοπαρόχων της Goombara. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο οποιαδήποτε εμπορικά σήματα Goombara ή τρίτων.
 9. Διαφημίσεις. Η Goombara διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει διαφημίσεις στο ιστολόγιό σας, εκτός εάν έχετε αγοράσει έναν λογαριασμό χωρίς διαφημίσεις.
 10. Απόδοση. Η Goombara διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει συνδέσμους απόδοσης όπως "Ιστολόγιο στη διεύθυνση https://www.goombara.com/", συγγραφέας θέματος και απόδοση γραμματοσειράς στο υποσέλιδο ή στη γραμμή εργαλείων του ιστολογίου σας.
 11. Προϊόντα συνεργατών. Ενεργοποιώντας ένα προϊόν συνεργάτη (π.χ. θέμα) από έναν από τους συνεργάτες μας, αποδέχεστε τους όρους παροχής υπηρεσιών αυτού του συνεργάτη. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας το προϊόν συνεργάτη.
 12. Ονόματα τομέα. Εάν καταχωρίζετε ένα όνομα τομέα, χρησιμοποιείτε ή μεταφέρετε ένα προηγουμένως καταχωρημένο όνομα τομέα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ονόματος τομέα υπόκειται επίσης στις πολιτικές της Internet Corporation για εκχωρημένα ονόματα και αριθμούς ("ICANN"), συμπεριλαμβανομένων των Δικαιώματα και αρμοδιότητες εγγραφής.
 13. Αλλαγές. Η Goombara διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Η Goombara μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. 
 14. Λήξη. Η Goombara μπορεί να τερματίσει την πρόσβασή σας σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία ή τον λογαριασμό σας https://www.goombara.com/ (εάν έχετε), μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας. Παρά τα προαναφερθέντα, εάν διαθέτετε λογαριασμό υπηρεσιών επί πληρωμή, αυτός ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί από την Goombara μόνο εάν παραβιάσετε ουσιωδώς την παρούσα Συμφωνία και αποτύχετε να θεραπεύσετε αυτήν την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της Goombara σε εσάς. υπό τον όρο ότι, η Goombara μπορεί να τερματίσει αμέσως τον Ιστότοπο ως μέρος ενός γενικού τερματισμού της υπηρεσίας μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τη λήξη της, θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης. 
 15. Αποποίηση εγγυήσεων. Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Η Goombara και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της αποποιούνται με το παρόν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η Goombara ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της, δεν εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτήν θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Κατανοείτε ότι πραγματοποιείτε λήψη από ή λαμβάνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας με δική σας διακριτική ευχέρεια και ευθύνη.
 16. Περιορισμός Ευθύνης. Σε καμία περίπτωση η Goombara, ή οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι της, δεν φέρουν ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας βάσει οποιασδήποτε σύμβασης, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης νομικής ή δίκαιης θεωρίας για: (i) τυχόν ειδικές, συμπτωματικές ή αποθετικές ζημίες. (ii) το κόστος προμήθειας για υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες· (iii) για διακοπή χρήσης ή απώλεια ή καταστροφή δεδομένων· ή (iv) για τυχόν ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που καταβλήθηκαν από εσάς στην Goombara βάσει αυτής της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου δώδεκα (12) μηνών πριν από την αιτία της αγωγής. Η Gommbara δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση που οφείλεται σε θέματα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο της. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 17. Γενική Αντιπροσωπεία και Εγγύηση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση του ιστότοπου θα είναι αυστηρά σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Goombara, με την παρούσα Συμφωνία και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν τοπικών νόμων ή κανονισμών στη χώρα, την πολιτεία, την πόλη σας , ή άλλη κυβερνητική περιοχή, σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο, και συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων νόμων σχετικά με τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη χώρα στην οποία διαμένετε) και (ii) η χρήση της Ιστοσελίδας από μέρους σας δεν θα παραβιάζει ή κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
 18. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την αβλαβή Goombara, τους εργολάβους της και τους δικαιοπαρόχους της, και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και έναντι όλων των αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.
 19. Διάφορα. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Goombara και εσάς σχετικά με το θέμα της παρούσας και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Goombara ή με δημοσίευση από την Goombara μιας αναθεωρημένης έκδοσης. Εκτός από την έκταση που η εφαρμοστέα νομοθεσία, εάν υπάρχει, ορίζει διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία, οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπεται από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνια των Η.Π.Α., εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων και του κατάλληλου τόπου διεξαγωγής οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις ίδιες θα είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Με εξαίρεση τις αξιώσεις για ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή ή αξιώσεις σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (που μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο χωρίς την κατάθεση εγγύησης), κάθε διαφορά που προκύπτει βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετείται οριστικά σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Διαιτησίας του Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. («JAMS») από τρεις διαιτητές που διορίζονται σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες. Η διαιτησία θα λάβει χώρα στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, στην αγγλική γλώσσα και η διαιτητική απόφαση μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Το κυρίαρχο μέρος σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία επιβολής της παρούσας Συμφωνίας θα δικαιούται έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το μέρος θα ερμηνευθεί ότι αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος από οποιονδήποτε όρο ή όρο της παρούσας Συμφωνίας ή οποιαδήποτε παραβίασή της, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα παραιτηθεί από αυτόν τον όρο ή όρο ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίασή τους. Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε μέρος που συναινεί και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Η Goombara μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς όρους. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος των μερών, των διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκχωρήσεων.